MyFax Klantovereenkomst

Deze servicevoorwaarden zijn voor huidige gebruikers van kracht vanaf 25 Mei 2018  en voor nieuwe gebruikers vanaf het moment waarop ze deze voorwaarden accepteren.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT OF VOORDAT U ZICH AANMELDT VOOR DE SERVICES

 1. MyFax Services.
 2. Gebruik van de MyFax Most Popular Service
 3. Gebruik van de MyFax Best Value Service
 4. Opslag van faxen
 5. E-mailmogelijkheden
 6. Privacybeleid
 7. Verantwoordelijkheden van de klant
 8. Beleid omtrent ongevraagde faxreclame/spamcontainer
 9. Beëindiging
 10. Klantbeweringen
 11. Wijzigingen in Klantovereenkomst
 12. Wijzigingen in services
 13. Abonneeaccount, pincode en beveiliging
 14. Niet-aansprakelijkheidsverklaring van garanties en beperking van wettelijke aansprakelijkheid
 15. Kosten
 16. Betaling
 17. Updates voor creditcards en betaalkaarten
 18. Eigendom
 19. Vrijwaring
 20. Geen doorverkoop van de Services
 21. Deelname aan promoties van adverteerders
 22. Kennisgevingen en instemming
 23. Algemene voorwaarden
 24. Overige auteursrechten/eigendommen
 25. Opname telefoongesprekken
 26. Juridische kennisgevingen

Deze overeenkomst, die de bepalingen en voorwaarden regelt voor uw gebruik van MyFax® Services, wordt gesloten tussen u (“u” of “klant”), als gemachtigd gebruiker van deze services, en j2 Cloud Services, LLC, een in Delaware gevestigde onderneming, en j2 Global® Ireland Limited, een in Ierland gevestigd bedrijf  (elk"j2 Global"). Niettegenstaande het voorafgaande, wordt de service aan u geleverd door en bent u juridisch gezien een klant van (i) j2 Cloud Services, LLC als u een lokaal servicetelefoonnummer voor de VS of Latijns-Amerika hebt ontvangen en (ii) van j2 Global Ireland Limited als u een servicetelefoonnummer buiten de VS en Latijns-Amerika hebt ontvangen. Als u bent gevestigd in de VS of Latijns-Amerika zult u echter factuuroverzichten ontvangen van j2 Cloud Services, LLC en van j2 Global Ireland Limited als u zich buiten de VS of Latijns-Amerika bevindt.

De contactgegevens van j2 Global Ireland Ltd. zijn als volgt:
Adres: Unit 3.1, Woodford Business Park, Santry, Dublin 17, Ierland
Registratienummer: 379517 - BTW-nummer: IE 6399517U

De contactgegevens van j2 Cloud Services, LLC zijn als volgt:
Adres: 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, Verenigde Staten.

Deze overeenkomst vormt samen met eventuele andere van kracht zijnde regels, beleidsrichtlijnen (met inbegrip van het Privacybeleid dat u kunt vinden op www.myfax.com/nl/privacybeleid), prijsschema's of andere aanvullende documenten die hierin expliciet op grond van referentie opgenomen zijn en van tijd tot tijd gepubliceerd worden door j2 Global (collectief aangeduid met de 'overeenkomst'), de gehele overeenkomst tussen j2 Global en u aangaande MyFax Services en komt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen aangaande het onderwerp van de overeenkomst. Niettegenstaande het voorafgaande, is het gebruik door u van software die geleverd wordt door j2 Global met betrekking tot de Services onderworpen aan een aparte overeenkomst die het gebruik door klanten van dergelijke software regelt. Voor het doel van deze overeenkomst wordt "MyFax Services" of "Services" gedefinieerd als elke service en ook alle services die nu of in de toekomst door j2 Global aan u worden geleverd. Door MyFax Services te gebruiken, bevestigt u deze overeenkomst te accepteren en hieraan gebonden te zijn.

Voor klanten in Canada: houd er rekening mee dat wanneer u een inkooporder op deze website plaatst, dit een verzoek tot kopen is dat afhangt van de acceptatie door j2 Global. Goederen of services die op deze Website worden vermeld of beschreven vormen een uitnodiging tot het plaatsen van een inkooporder.

Als u begint met het aanmeldproces voor MyFax Services, maar het proces niet voltooit, kan j2 Global contact met u opnemen om u te helpen bij de aanmelding voor MyFax of een andere service van j2 Global. U geeft j2 Global hierbij toestemming om hierover contact met u op te nemen, zelfs als u uiteindelijk besluit om u niet voor een service van j2 Global aan te melden.

Terug naar boven»

1. MyFax Services

j2 Global biedt MyFax Services aan op zijn website www.myfax.com/nl (samen met andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door j2 Global, de “MyFax website”). De services bestaan uit:

 • MyFax Most Popular: MyFax Most Popular omvat maar is niet beperkt tot: (i) een persoonlijk lokaal of 0800 telefoonnummer (samen met interlokale (d.w.z. niet-0800 en niet-lokale) telefoonnummers, "MyFax-nummers") dat de levering van fax- en voicemail-berichten via elektronische post ("e-mail") mogelijk maakt in volumes die groter zijn dan met de andere hieronder beschreven diensten en (ii) uitgaande faxberichten via e-mail of vanaf de MyFax website. MyFax Most Popular wordt hierna aangeduid als "Most Popular" of "Most Popular Service".
 • MyFax Best Value: MyFax Best Value omvat maar is niet beperkt tot: (i) een MyFax-nummer dat de levering van faxberichten en optioneel voicemail-berichten mogelijk maakt via e-mail, in volumes kleiner dan de Most Popular Service; en (ii) uitgaande faxberichten via e-mail of vanaf de MyFax website. MyFax Best Value wordt hierna aangeduid als “Best Value” of “Best Value Service”.

  Terug naar boven»

2. MyFax Most Popular Service-gebruik

De gebruikvoorwaarden van de Most Popular Service variëren naargelang de klant een 0800 of lokaal (bijv. niet-0800) MyFax-nummer heeft ontvangen, zoals hieronder beschreven:

 • Gebruik van de Most Popular service met een niet-0800 nummer; Richtlijnen voor eerlijk gebruik. Als klant van de Most Popular service met een niet-0800 nummer, ontvangt u een lokaal MyFax-nummer waarmee u in uw e-mail fax- en voicemail-berichten kunt ontvangen. U krijgt ook de mogelijkheid faxberichten te versturen via e-mail of vanaf de MyFax website.

  BEDENK ECHTER DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS ONDERWORPEN AAN DE RICHTLIJNEN VOOR 'EERLIJK GEBRUIK' VAN j2 GLOBAL. U SCHENDT DEZE RICHTLIJNEN ALS BINNEN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN UW GEBRUIK MEER DAN DRIE (3) MAAL HOGER LIGT DAN HET ALGEMEEN GEMIDDELDE GEBRUIKSNIVEAU VAN DE KLANTEN VAN J2 GLOBAL MET EEN BETAALD ABONNEMENT OP MyFax MOST POPULAR, MYFAX BEST VALUE EN jCONNECT PREMIER OVER DEZE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN. AANGAANDE DE DOELEN VAN DEZE RICHTLIJNEN BETEKENT "GEBRUIK" HET GECOMBINEERDE AANTAL FAXPAGINA'S EN VOICEMAILMINUTEN DAT ONTVANGEN WORDT, MET UITZONDERING VAN ALLE ADVERTENTIE- EN INFORMATIEBOODSCHAPPEN DIE RECHTSTREEKS AAN U ZIJN VERSTUURD DOOR J2 GLOBAL, ZOALS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN DOOR ONS BEPAALD. ALS TEGEMOETKOMING NAAR ONZE GEBRUIKERS DWINGT J2 GLOBAL DEZE RICHTLIJNEN MOMENTEEL ALLEEN AF WANNEER IN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN HET GEBRUIK MEER BEDRAAGT DAN 200 GECOMBINEERDE FAXPAGINA'S EN VOICEMAILMINUTEN, WAT AANZIENLIJK HOGER IS DAN DE HOEVEELHEID DIE MOMENTEEL IS TOEGELATEN VOLGENS DEZE RICHTLIJNEN VOOR "EERLIJK GEBRUIK". NIETTEGENSTAANDE DEZE AANPASSING, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM DEZE RICHTLIJNEN OP ELK WILLEKEURIG MOMENT AF TE DWINGEN IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN ERVAN (GEBRUIK BINNEN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN DAT MEER DAN DRIE (3) MAAL HET ALGEMEEN GEMIDDELDE GEBRUIKSNIVEAU VAN ONZE KLANTEN MET EEN BETAALD ABONNEMENT OP MYFAX MOST POPULAR, MyFax BEST VALUE EN jCONNECT PREMIER BEDRAAGT OVER DEZE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN).

  INDIEN U INBREUK MAAKT OP DEZE RICHTLIJNEN WORDT AUTOMATISCH $0,15 (OF HET EQUIVALENT HIERVAN IN DE LOKALE VALUTA) PER FAXPAGINA EN VOICEMAILMINUUT IN REKENING GEBRACHT VANAF DE OVERSCHRIJDING VAN DE LIMIET VOOR EERLIJK GEBRUIK. BIJ ELKE OVERDRACHT WORDT HET AANTAL PAGINA'S BEREKEND AAN DE HAND VAN HET WERKELIJKE AANTAL PAGINA'S OF HET AANTAL VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE INTERVALLEN VAN 60 SECONDEN OVERDRACHTSTIJD; AL NAAR GELANG WAT HET MEESTE IS. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE BEHOUDT J2 GLOBAL ZICH, OVEREENKOMSTIG DE GELDENDE WETGEVING, HET RECHT VOOR UW ACCOUNT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE BEËINDIGEN OF OP TE SCHORTEN INDIEN DEZE RICHTLIJNEN WORDEN OVERSCHREDEN.

  Gebruik van de 0800 Most Popular service. Als gebruiker van de 0800 Most Popular-service ontvangt u een 0800 MyFax-nummer waarmee u fax- en voicemailberichten kunt ontvangen via e-mail. U moet de gebruikskosten betalen (zoals beschreven op de website van MyFax), gebaseerd op het gecombineerde aantal faxpagina’s en voicemailminuten dat u hebt ontvangen. Als Most Popular-klant hebt u de mogelijkheid om faxberichten te versturen via e-mail en om u te abonneren op extra services die j2 Global aanbiedt zoals beschreven op de website van MyFax, die alle onderworpen zijn aan de bepalingen van deze overeenkomst.

  Terug naar boven»

3. MyFax Best Value Service-gebruik

De gebruikvoorwaarden van de Best value Service variëren naargelang de klant een 0800 of lokaal (niet-0800) MyFax-nummer heeft ontvangen, zoals hieronder beschreven:

 • Gebruik van de Best value service voor lokale nummers; Richtlijnen voor eerlijk gebruik. Als lokale klant van de Best value service ontvangt u een lokaal MyFax-nummer waarmee u via e-mail fax- en optioneel ook voicemailberichten kunt ontvangen. U kunt een beperkt aantal faxpagina's en voicemailminuten gratis ontvangen (zoals beschreven op de website van MyFax). Als u dit vastgestelde aantal gratis faxpagina's en/of gratis voicemailberichten overschrijdt, moet u de gebruikskosten betalen (zoals beschreven op de website van MyFax), op basis van het totale aantal faxpagina’s en voicemailminuten dat u hebt ontvangen. Als klant van Best value hebt u de mogelijkheid om faxberichten te versturen via e-mail (tegen kosten zoals beschreven op de website van MyFax) en om u te abonneren op extra services die j2 Global aanbiedt zoals beschreven op de website van MyFax, die alle onderworpen zijn aan de bepalingen van deze overeenkomst.

  BEDENK ECHTER DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS ONDERWORPEN AAN DE RICHTLIJNEN VOOR 'EERLIJK GEBRUIK' VAN j2 GLOBAL. U SCHENDT DEZE RICHTLIJNEN ALS BINNEN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN UW GEBRUIK MEER DAN TWEE (2) MAAL HOGER LIGT DAN HET ALGEMEEN GEMIDDELDE GEBRUIKSNIVEAU VAN DE KLANTEN VAN J2 GLOBAL MET EEN BETAALD ABONNEMENT OP MYFAX MOST POPULAR, MYFAX BEST VALUE EN jCONNECT PREMIER® OVER DEZE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN. AANGAANDE DE DOELEN VAN DEZE RICHTLIJNEN BETEKENT "GEBRUIK" HET GECOMBINEERDE AANTAL FAXPAGINA'S EN VOICEMAILMINUTEN DAT ONTVANGEN WORDT, MET UITZONDERING VAN ALLE ADVERTENTIE- EN INFORMATIEBOODSCHAPPEN DIE RECHTSTREEKS AAN U ZIJN VERSTUURD DOOR J2 GLOBAL, ZOALS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN DOOR ONS BEPAALD. ALS TEGEMOETKOMING NAAR ONZE GEBRUIKERS DWINGT J2 GLOBAL DEZE RICHTLIJNEN MOMENTEEL ALLEEN AF WANNEER IN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN HET GEBRUIK MEER BEDRAAGT DAN 130 GECOMBINEERDE FAXPAGINA'S EN VOICEMAILMINUTEN, WAT AANZIENLIJK HOGER IS DAN DE HOEVEELHEID DIE MOMENTEEL IS TOEGELATEN VOLGENS DEZE RICHTLIJNEN VOOR "EERLIJK GEBRUIK". NIETTEGENSTAANDE DEZE AANPASSING, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM DEZE RICHTLIJNEN OP ELK WILLEKEURIG MOMENT AF TE DWINGEN IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN ERVAN (GEBRUIK BINNEN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN DAT MEER DAN TWEE (2) MAAL HET ALGEMEEN GEMIDDELDE GEBRUIKSNIVEAU VAN ONZE KLANTEN MET EEN BETAALD ABONNEMENT OP MyFax MOST POPULAR, MYFAX BEST VALUE EN jCONNECT PREMIER BEDRAAGT OVER DEZE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN).

  INDIEN U DEZE RICHTLIJNEN OVERTREEDT, WORDT AUTOMATISCH $0,15 PER FAXPAGINA EN MINUUT VAN VOICEMAILBERICHT IN REKENING GEBRACHT VANAF OVERSCHRIJDING VAN DE EERLIJKE GEBRUIKSLIMIET, EN KUNT U UPGRADEN NAAR MyFax MOST POPULAR, WAARVOOR DE RICHTLIJNEN VOOR EERLIJK GEBRUIK RUIMER ZIJN. BIJ ELKE OVERDRACHT WORDT HET AANTAL PAGINA'S BEREKEND AAN DE HAND VAN HET WERKELIJKE AANTAL PAGINA'S OF HET AANTAL VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE INTERVALLEN VAN 60 SECONDEN OVERDRACHTSTIJD; AL NAAR GELANG WAT HET MEESTE IS. DESALNIETTEMIN BEHOUDT J2 GLOBAL ZICH HET RECHT VOOR UW ACCOUNT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE BEËINDIGEN OF OP TE SCHORTEN INDIEN DE RICHTLIJNEN WERDEN OVERTREDEN.

 • Gebruik van de gratis Best value service. Als gebruiker van de 0800 Best value-service ontvangt u een 0800 MyFax-nummer waarmee u fax- en voicemail-berichten kunt ontvangen via e-mail. U zult de gebruikskosten moeten betalen (zoals beschreven op de website van MyFax), gebaseerd op het gecombineerde aantal faxpagina's en voicemail-berichten dat u hebt ontvangen. Als klant van Best value hebt u de mogelijkheid om faxberichten te versturen via e-mail en om u te abonneren op extra services die j2 Global aanbiedt zoals beschreven op de website van MyFax, die alle onderworpen zijn aan de bepalingen van deze overeenkomst.

  Terug naar boven»

4. Opslag van faxen

Terwijl uw MyFax account actief is, slaat j2 Global de faxberichten die u ontvangt via uw MyFax-nummer 30 dagen op voor gratis klanten, één jaar voor Best value-klanten en twee jaar voor Most Popular-klanten. Deze periode wordt gemeten vanaf de ontvangstdatum van de fax. Deze faxen kunnen worden geopend via het MyFax Messenger Center. U gaat ermee akkoord dat j2 Global de richtlijnen en beperkingen wat betreft de opslag van faxberichten kan wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het maximum aantal dagen dat faxberichten worden bewaard, het maximaal aantal berichten dat tegelijk kan worden opgeslagen, en de maximum opslagruimte die u wordt toegewezen op de servers van j2 Global, zoals beschreven in paragraaf 13. U gaat er verder mee akkoord dat j2 Global niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen of het niet kunnen opslaan van faxberichten en/of andere communicatie die kan worden opgeslagen of verzonden via de Service.

Terug naar boven»

5. E-mail mogelijkheden

Abonnees van MyFax Best Value kunnen een gratis e-mailaccount ontvangen via FuseMail.com, volgens de standaard gebruiksvoorwaarden voor deze service (zie www.fusemail.com/terms-service) en beschikbaar via het online MyFax Message Center. U erkent en gaat ermee akkoord dat j2 Global niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw gebruik van deze e-mailservice, en dat j2 Global de voorwaarden waaronder deze e-mailservice wordt geleverd op elk moment kan opheffen of wijzigen, zoals beschreven in paragraaf 13. Deze e-mailservice is mogelijk niet in alle landen beschikbaar waarin j2 Global MyFax-nummers aanbiedt.

Terug naar boven»

6. Retningslinjer for personvern og databeskyttelse.

For alle kunder: j2 Global behandler personopplysninger i samsvar med våre Retningslinjer for personvern som er tilgjengelig på www.myfax.com/nl/privacybeleid, som fra tid til annen vil kunne oppdateres. Du oppfordres til å gjennomgå våre Retningslinjer for personvern med jevne mellomrom.

Kun for forretningskunder:

Hvis du er en forretningskunde og tjenestene involverer behandling av personopplysninger som er underlagt EUs personvernforordning 2016/679, «GDPR»), vil j2 Global Ireland Limited være en behandler og du vil være kontrolløren i forhold til slike personopplysninger (som definert i GDPR), som blir behandlet i henhold til denne avtalen.

Du beholder kontrollen over innholdet i faksene, og som sådan kan de typer av personopplysninger som er underlagt behandling ikke kategoriseres av j2 Global Ireland Limited i disse vilkår og betingelser. Det antas at slike personopplysninger vil kunne inkludere alle kategorier av personopplysninger relatert til kunder, eller kundenes egne klienter, kunder, leverandører, ansatte, annet personell og/eller andre datarettighetshavere.

Kunden vil kunne varsle j2 Global Ireland Limited om kategorier av datarettighetshavere eller typer av personopplysninger som skal inkorporeres i disse vilkårene ved å bruke de kontaktdetaljene som er angitt i retningslinjene for personvern.

Som behandler skal j2 Global Ireland Limited, i forhold til de personopplysninger (som definert i GDPR) som oppgis av deg eller genereres på grunnlag av utførelse av tjenester etter denne avtalen:

(a)       behandle slike personopplysninger i samsvar med disse vilkår og betingelser og ellers rette seg etter dine dokumenterte instruksjoner (herunder på e-post) i forbindelse med slik behandling. Når slike instruksjoner blir gitt muntlig, skal vi ta vare på registreringene av disse. Hvis på noe punkt j2 Global Ireland Limited blir ute av stand til å etterleve dine instruksjoner angående behandling av personopplysninger (enten som resultat av en endring i gjeldende lov, eller en endring i dine instruksjoner, eller av noen som helst annen grunn), skal j2 Global Ireland Limited omgående:

(i)         varsle deg om slik manglende evne, i den utstrekning gjeldende lov tillater det; og

(ii)        opphøre med all behandling av de berørte personopplysningene (ut over en ren lagring og opprettholdelse av sikkerheten for de berørte personopplysningene) frem til et slikt tidspunkt du avgir nye instruksjoner som j2 Global Ireland Limited er i stand til å etterleve.

(b)       sørge for at personopplysninger blir holdt konfidensielle; (ii) iverksette rimelige tiltak for å sikre påliteligheten til j2 Global Ireland Limited sitt personell og alle underbehandlere, og (iii) iverksette rimelige tiltak for å sikre at alt relevant personell i j2 Global Ireland Limited, og alle aktuelle underbehandlere, har forpliktet seg til å sikre konfidensialiteten til alle de personopplysninger de behandler;

(c)        sike at, i alle de tilfeller j2 Global Ireland Limited engasjerer en underbehandler, skal de varsle deg og: (i) gi deg en rimelig mulighet til å komme med innvendinger til utpekingen av denne underbehandleren (og din godkjenning anses å være gitt hvis du ikke protesterer innen tretti (30) dager etter å ha fått beskjed om den foreslåtte underbehandleren); og (ii) inngå en bindende skriftlig avtale med underbehandleren som pålegger underbehandleren de samme forpliktelsene som gjelder for j2 Global Ireland Limited etter denne avtalen med hensyn til behandlingen av personopplysninger; med forbehold for etterlevelse av det  foregående, gir du herved j2 Global Ireland Limited generell fullmakt til å engasjere underbehandlere i forhold til tjenestene.

(d)       på din anmodning og for din regning, straks gi deg all rimelig teknisk og organisatorisk assistanse (under hensyn til tjenestenes art og funksjonalitet) som er nødvendig for å reagere hensiktsmessig på forespørsler fra enkeltpersoner for å utøve sine rettigheter etter GDPR;

(e)       på din anmodning og for din regning, straks gi deg all rimelig assistanse som er nødvendig for å sette deg i stand til å: (i) gi beskjed om relevante brudd på GDPR til de aktuelle myndigheter og/eller berørte enkeltpersoner; (ii) gjennomføre effektvurderinger for databeskyttelse, når det kreves; og (iii) innhente alle nødvendige autorisasjoner fra alle aktuelle reguleringsmyndigheter;

(f)        slette (eller, på din anmodning ved eller før opphør, levere tilbake) alle personopplysninger som er behandlet i utførelsen av tjenestene i j2 Global Ireland Limited sin besittelse innen 180 dager etter oppsigelsen eller utløpet av denne avtalen, annet enn data i forhold som j2 Global Ireland Limited er en kontrollør av (som vil bli behandlet i samsvar med våre retningslinjer for personvern) og med mindre gjeldende lov i EU eller et EU-land krever noe annet;

(g)       på din anmodning og for din regning: (i) straks gi deg alle opplysninger som er nødvendig for å sette seg i stand til å demonstrere etterlevelse av dine forpliktelser etter GDPR, til den utstrekning j2 Global Ireland Limited er i stand til å gi slike opplysninger; og (ii) gi mulighet for og bidra til revisjoner, inkludert inspeksjoner, utført av deg, dine kontrollører eller utpekte personer, forutsatt at slik revisjon skal foregå i løpet av ordinær forretningstid, med rimelig forhåndsvarsel til j2 Global Ireland Limited og underlegges rimelige konfidensialitetsprosedyrer. Før påbegynnelse av slik revisjon, skal partene gjensidig komme til enighet om omfang, timing og varighet av revisjonen. Du kan ikke revidere j2 Global Ireland Limited mer enn en gang i året; og

(h)       gi deg beskjed uten unødig forsinkelse i tilfelle: (i) vi blir kjent med noe personopplysningsbrudd; eller (ii) vi mottar noen korrespondanse eller melding fra noen enkeltperson, reguleringsmyndighet eller tredjepart angående behandlingen av personopplysninger; og 

(i)         ta i bruk hensiktsmessige tekniske og sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte alle slike personopplysninger mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot hendelig eller ulovlig destruksjon, tap, endring, uautorisert offentliggjøring av, eller tilgang til slike personopplysninger.

Terug naar boven»

7. Verantwoordelijkheden van de klant

U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die u via de service verzendt. j2 Global fungeert voor u eenvoudigweg als een passieve methode om door u gekozen informatie te versturen en te ontvangen. j2 Global behoudt zich echter het recht voor om met betrekking tot de services elke actie te ondernemen die j2 Global naar eigen oordeel noodzakelijk of aangewezen acht, als j2 Global meent dat u of uw informatie wettelijke aansprakelijkheid kan creëren voor j2 Global, de services kan compromitteren of kan storen voor u of andere klanten of als uw handelen tot gevolg heeft dat j2 Global de services (geheel of gedeeltelijk) van de providers of andere leveranciers van j2 Global kan verliezen. Uw gebruik van de services is onderworpen aan alle geldende plaatselijke, provinciale, nationale en internationale wetten en regels (waaronder zonder beperking deze die te maken hebben met het verzamelen van accounts, exportregelingen, bescherming van de consument, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of valse advertenties). U stemt ermee in: (1) om te voldoen aan alle wetten betreffende het overzenden van technische gegevens die vanuit elk willekeurig land door de services geëxporteerd worden; (2) de services niet te gebruiken voor doelen die tegen de wet zijn; (3) zich niet te bemoeien met netwerken die verbonden zijn met de services of deze te verstoren; (4) om te voldoen aan alle regels, richtlijnen en procedures van netwerken die met de services verbonden zijn; (5) de services niet te gebruiken om inbreuk te maken op het copyright, een patent, een handelsmerk, een handelsgeheim of andere rechten waarop bezitrecht van toepassing is of de rechten op publiciteit of privacy; en (6) niet via de services onwettelijke, treiterende, lasterlijke, misbruik makende, bedreigende, vulgaire, obscene of anderszins verwerpelijk materiaal van welk type of wezen dan ook over te zenden. U stemt er verder mee in om geen materiaal te verzenden dat gedrag aanmoedigt dat geldt als een misdrijf, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een relevante plaatselijke, provinciale, nationale of internationale wet of regel schendt. De services maken voor u gebruik van het Internet om door uzelf gekozen informatie te verzenden en te ontvangen. Als gevolg hiervan is uw gedrag onderworpen aan regels, richtlijnen en procedures die gelden op het Internet. U stemt ermee in de services niet te gebruiken en ook niet naar de services te verwijzen voor kettingbrieven, junk-faxen of junk-mail, spam of welk gebruik van distributielijsten dan ook voor een persoon die geen specifieke toestemming heeft gegeven om in een dergelijk proces opgenomen te worden, en stemt er verder mee in niet te proberen niet-gemachtigde toegang te krijgen tot andere computersystemen. U bemoeit zich niet met het gebruik en genot van de services door een andere klant of het gebruik en genot van soortgelijke services door een andere entiteit.

U moet (a) alle apparatuur en services van derden aanschaffen en daarvoor betalen (bijvoorbeeld toegang tot Internet en het gebruik van e-mail service) (b) de veiligheid bewaren van uw PIN en andere vertrouwelijke informatie die betrekking heeft tot uw MyFax account en (c) bent verantwoordelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van het gebruik van uw MyFax account, waaronder ook niet-gemachtigd gebruik voordat u j2 Global op de hoogte stelt van dergelijk gebruik en stappen neemt om het verdere optreden daarvan te voorkomen.

Terug naar boven»

8. Beleid omtrent ongevraagd faxreclame / spam- container

 • Richtlijnen met betrekking tot ongevraagde faxreclame. De verzending van ongevraagde faxadvertenties is in de Verenigde Staten tegen de wet op grond van de Federal Telephone Consumer Protection Act uit 1991 (TCPA) (www.fcc.gov/stop-unwanted-calls) en in de Europese Unie op grond van de Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 en is ook onwettig op grond van de wetgeving van een aantal andere landen, staten en provincies. Het distribueren van ongevraagde faxreclame via de service is verboden. Niettegenstaande het voorafgaande wordt het verspreiden van advertentiemateriaal door j2 Global aan klanten op basis van uw instemming met deze overeenkomst niet beschouwd als ongevraagde faxreclame.

  j2 Global kan naar eigen goeddunken en zonder nadere kennisgeving technologieën en procedures gebruiken, zoals filters, die dergelijke ongevraagde faxreclame verwijderen zonder dat deze afgeleverd wordt.

  Als u meent dat u dergelijke ongevraagde faxreclame hebt ontvangen, vragen wij u de volgende stappen te ondernemen:

  • Als de fax een telefoonnummer, faxnummer of andere contactinformatie bevat om een abonnement op verdere junkfaxen te voorkomen, is het raadzaam dit te doen en
  • Ga naar de volgende webpagina om een klachtenformulier in te dienen door de vereiste informatie in te vullen en daarbij een kopie bij te sluiten van de fax die de regels overtreedt: www.myfax.com/nl/privacybeleid. U erkent hierbij en stemt ermee in dat j2 Global, als eigenaar van alle MyFax-nummers, elk recht en alle rechten (maar geen verplichtingen) heeft om elke wettelijke claim en alle wettelijke claims die voorhanden zijn te handhaven tegen elke willekeurige derde partij als gevolg van het feit dat u ongevraagde faxreclame ontvangt, waaronder maar niet beperkt tot claims onder de TPCA en soortgelijke wetten uit andere landen, staten en provincies. Wanneer u over het recht beschikt om dergelijke claims te maken, draagt u elk recht en alle rechten in deze over aan j2 Global, aangezien j2 Global u de services levert volgens de voorwaarden in deze overeenkomst.

   U erkent hierbij en stemt ermee in dat j2 Global, als eigenaar van alle MyFax-nummers, elk recht en alle rechten heeft om elke wettelijke claim en alle wettelijke claims die voorhanden zijn te handhaven tegen elke willekeurige derde partij als gevolg van het feit dat u ongevraagde faxen ontvangt, waaronder maar niet beperkt tot claims onder de Telephone Consumer Protection Act van 1991 en in de mate waarin u een recht bezit om dergelijke claims te maken draagt u elk recht en alle rechten in deze over op j2 Global.

   Omdat onze MyFax-nummers mogelijk aan andere klanten worden toegewezen wanneer uw account wordt opgeheven en om te zorgen voor de meest optimale service voor alle klanten, mag u niet kiezen voor het ontvangen van spamfaxen op uw MyFax-nummer.

 • Richtlijnen met betrekking tot spamcontainers. j2 Global staat zijn klanten niet toe om hun MyFax-nummer te gebruiken als een "container" voor antwoorden op aanbiedingen die gecommuniceerd worden via spam-e-mail of -faxen. Als u gelooft dat u spam-e-mail of -faxen ontvangt die het MyFax-nummer gebruikt als een faxcontainer voor antwoorden, vragen wij u de volgende stappen te nemen:

  • Als de e-mail of fax een e-mailadres bevat, telefoonnummer, faxnummer of andere contactinformatie om "het abonnement op te zeggen" en daardoor geen verdere berichten meer te ontvangen, dan verzoeken wij u dit te doen.
  • Als u niet in staat bent met succes "het abonnement op te zeggen", verzoeken wij u de onreglementaire e-mail door te sturen [email protected] Wij zullen uw klacht vervolgens onderzoeken en bepalen of het fax/voicemailnummer waarnaar in de spam-e-mail of –fax wordt verwezen een MyFax-nummer is. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we proberen contact op te nemen met de klant en indien noodzakelijk en aangewezen zullen we zijn MyFax service beëindigen.

   Wij waarderen uw hulp bij het afdwingen en opvolgen van deze richtlijnen en doen ons best om ervoor te zorgen dat uw ervaring met MyFax positief blijft.

   Terug naar boven»

9. Beëindiging

 • Uw MyFax account kan door u of door j2 Global op elk willekeurig moment beëindigd worden, met of zonder reden, na kennisgeving daarvan. Om j2 Global® op de hoogte te stellen, dient u contact op te nemen met ons Klantenservice team op nummer 0800 0200 377. Eén van onze klantenservice medewerkers zal u dan behulpzaam zijn bij het opzeggen van uw account in overeenstemming met de dan geldende verificatie procedures van j2 Global®, aangezien deze procedures ten allen tijde eenzijdig veranderd en/of aangepast kunnen worden door j2 Global®. Een medewerker van de klantenondersteuning helpt u bij het annuleren van uw account in overeenstemming met de verificatieprocedures van j2 Global, aangezien deze procedures door j2 Global naar eigen goeddunken kunnen worden herzien. j2 Global behoudt zich het recht voor om uw MyFax account te beëindigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving, op voorwaarde dat j2 Global een dergelijke beëindiging of opschorting daarna probeert te bevestigen met een daaropvolgende kennisgeving. j2 Global kan waar wettelijk toegestaan automatisch uw Free account beëindigen of opschorten zonder kennisgeving indien: (i) er tijdens een aaneengesloten periode van 30 (dertig) dagen geen fax- of voicemail-berichten zijn ontvangen op uw account (advertenties en informatieboodschappen die door j2 Global zijn gestuurd, worden in dit verband niet beschouwd als ontvangen fax- of voicemail-berichten); (ii) u of een tussenpersoon e-mails blokkeert of filtert die door of in naam van j2 Global worden verzonden naar uw e-mail account(s) waar u uw fax- of voicemail-berichten ontvangt of (iii) u zich afmeldt voor het ontvangen van advertentieberichten die u rechtstreeks van j2 Global ontvangt.

  Terug naar boven»

10. Klant- beweringen

U beweert en garandeert dat u minstens 18 jaar oud bent of, indien van toepassing, de leeftijd van meerderjarigheid hebt in de staat of provincie waarin u zich bevindt en dat u het wettelijk recht en vermogen bezit om deze overeenkomst aan te gaan. U stemt ermee in dat u financieel verantwoordelijk bent voor uw gebruik van MyFax Services (evenals gebruik van uw account door anderen, met inbegrip van minderjarigen die bij u wonen) en dat u voldoet aan uw verantwoordelijkheden en verplichtingen zoals in deze overeenkomst vermeld.

Terug naar boven»

11. Wijzigingen in Klantovereenkomst

Behalve waar niet wettelijk toegestaan, kan j2 Global deze overeenkomst automatisch op elk gewenst moment wijzigen door (a) een herziene MyFax klantovereenkomst te posten op de website van MyFax en/of (b) informatie te sturen over de wijziging naar het e-mailadres dat u aan j2 Global hebt doorgegeven. U DIENT ZELF REGELMATIG DE WEBSITE VAN MyFax TE RAADPLEGEN OM UZELF OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN. WANNEER U DE MyFax SERVICES BLIJFT GEBRUIKEN NADAT DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZIJN GEPOST OF INFORMATIE OVER DIE WIJZIGINGEN NAAR U TOE IS GESTUURD, WORDT U GEACHT DEZE WIJZIGINGEN TE HEBBEN AANVAARD. Op andere wijze kan deze overeenkomst niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk en zowel door u als door j2 Global ondertekend.

Terug naar boven»

12. Wijzigingen in services

j2 Global behoudt zich het recht voor elke service te wijzigen of stop te zetten met of zonder kennisgeving aan u. j2 Global zal niet aansprakelijk zijn tegenover u of een derde, indien j2 Global zijn recht uitoefent om de services te wijzigen of stop te zetten.

Terug naar boven»

13. Abonnee- account, PIN, en beveiliging

Tijdens het registratieproces zult u een e-mailadres moeten opgeven en een PIN selecteren. Wanneer u een geregistreerd gebruiker bent, zal uw MyFax-nummer u automatisch per e-mail worden toegestuurd. U kunt uw PIN veranderen en een wachtwoord instellen om uw fax- of voicemail-berichten te beschermen nadat u op de website van MyFax bent ingelogd. U bent zelf volledig aansprakelijk wanneer u uw PIN, wachtwoord en het MyFax-nummer en de accountinformatie niet als vertrouwelijke informatie behandelt. Bovendien bent u volledig aansprakelijk voor elke activiteit en alle activiteiten die op grond van uw account plaatsvinden. U stemt ermee in om j2 Global onmiddellijk ervan op de hoogte te stellen als u kennisneemt van een niet-toegestaan gebruik van uw account of elke andere beveiligingsinbreuk die u bekend is.

14. Niet-aansprakelijkheidsverklaring van garanties en beperking van wettelijke aansprakelijkheid

 • MyFax EN ALLE ANDERE SOFTWARE EN SERVICES VAN j2 GLOBAL WORDEN GELEVERD "IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN" EN NOCH j2 GLOBAL NOCH ENIGE VAN ZIJN LICENTIEHOUDERS OF SERVICELEVERANCIERS DOET IMPLICIET NOCH EXPLICIET BELOFTEN OF GARANTIES AAN U OVER DE BRUIKBAARHEID, CONDITIE OF BEDIENING DAARVAN. j2 GLOBAL GARANDEERT NIET DAT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES ONONDERBROKEN ZAL GESCHIEDEN OF OOK FOUTVRIJ OF DAT DE SOFTWARE OF DE SERVICES VAN j2 GLOBAL AAN BEPAALDE WERKINGS- OF KWALITEITSCRITERIA ZAL VOLDOEN. j2 GLOBAL EN AL ZIJN LICENTIEHOUDERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, WAARONDER ZONDER BEPERKING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING, COMPATIBILITEIT, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID.
 • UW GEBRUIK VAN MyFax EN ALLE ANDERE SOFTWARE EN SERVICES VAN j2 GLOBAL GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO VAN VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIKEN VAN BESTANDEN OF ANDER MATERIAAL (WAARONDER SOFTWARE VAN j2 GLOBAL) DAT HETZIJ RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VAN j2 GLOBAL WERD VERKREGEN. U STEMT ERMEE IN DAT j2 GLOBAL NOCH ENIGE VAN ZIJN LICENTIEHOUDERS OF SERVICELEVERANCIERS WETTELIJK AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR SCHADE (WAARONDER GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM MyFax OF ENIGE ANDERE SOFTWARE OF SERVICES VAN j2 GLOBAL TE GEBRUIKEN EN U ZIET HIERBIJ AF VAN EVENTUELE CLAIMS DIE DAAROP BETREKKING HEBBEN, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD ZIJN OP CONTRACTUELE, GERECHTELIJK VERVOLGBARE BENADELING OF ANDERE GRONDEN, ZELFS INDIEN j2 GLOBAL OF ENIGE LICENTIEHOUDER OF SERVICELEVERANCIER VAN DE MOGELIJKHEID OP SCHADE OP DE HOOGTE GESTELD IS. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN j2 GLOBAL EN ZIJN LICENTIEHOUDERS EN SERVICELEVERANCIERS EN UW EXCLUSIEVE VERHAAL MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN MyFax EN ENIGE ANDERE SERVICE EN SOFTWARE VAN j2 GLOBAL OF ENIGE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST, IS BEPERKT TOT HET KLEINSTE VAN DE VOLGENDE BEDRAGEN: (I) DE SOM DIE WERKELIJK BETAALD IS DOOR U VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE SERVICES IN DE DRIE (3) MAANDEN DIE VOORAFGAAN AAN DE DATUM VAN UW CLAIM OF (II) U.S.$500,00. U VRIJWAART HIERBIJ j2 GLOBAL EN AL ZIJN LICENTIEHOUDERS EN SERVICELEVERANCIERS VAN ELKE VERPLICHTING, AANSPRAKELIJKHEID EN CLAIM DIE DEZE BEPERKING OVERSCHRIJDEN. SOMMIGE RECHTSSYSTEMEN STAAN NIET TOE DAT IMPLICIETE GARANTIES UITGESLOTEN OF GEWIJZIGD WORDEN OF DAT DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT WORDT, ZODAT MOGELIJK NIET ALLE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
 • j2 GLOBAL NOCH WIE DAN OOK VAN ZIJN LICENTIEHOUDERS OF SERVICELEVERANCIERS ZULLEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD OP WELKE MANIER OF MET WELK MIDDEL DAN OOK, DIRECT OF INDIRECT, VOOR EVENTUELE COMMUNICATIEPROBLEMEN BUITEN DE CONTROLE VAN j2 GLOBAL OF EEN VAN DEZE LICENTIEHOUDERS OF SERVICELEVERANCIERS DIE MOGELIJK ZOUDEN KUNNEN LEIDEN TOT DE ONDERBREKING VAN DE SERVICE VAN GEGEVENSLEVERING AAN HET E-MAILADRES VAN DE KLANT, ZIJN PAGER, DE TELEFOON OF ANDERE ONTVANGSTAPPARATEN OF GEGEVENSOPSLAG- EN/OF LEVERINGSSERVICES VAN DERDEN.
 • U ZULT BIJ HET EVALUEREN VAN DE MyFax SERVICE OF ENIGE ANDERE SERVICES EN/OF PRODUCTEN VAN j2 GLOBAL NIET AFGAAN OP EXPLICIETE OF IMPLICIETE BEWERINGEN OF GARANTIES DIE GEDAAN WORDEN DOOR ANDERE PERSONEN DAN EEN GEMACHTIGDE MEDEWERKER VAN j2 GLOBAL.

  Terug naar boven»

15. Kosten

Wanneer hier door de wetgeving geen andere voorzieningen voor zijn getroffen:

 • U stemt ermee in om alle kosten voor het gebruik van de Services te betalen tegen de prijzen die op dat moment gelden in het land waar u woont. j2 Global behoudt zicht het recht voor om naar eigen inzicht BTW of andere verkoopgerelateerde belastingen voor de Services in te houden en j2 Global behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen of nieuwe kosten te berekenen voor toegang tot of het gebruik van de Services van j2 Global. Alle wijzigingen in prijzen of kosten (maar niet noodzakelijkerwijs in belastingen) worden u per e-mail meegedeeld of gepost op de websites van j2 Global en MyFax. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van dergelijke prijsinformatie, zodat u op tijd op de hoogte bent van dergelijke wijzigingen. Wanneer u gebruik blijft maken van de Services of uw j2 Global account niet beëindigt nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u de op de website vermelde gewijzigde prijzen aanvaardt.
 • Betaling van de rekening van uw MyFax account dient maandelijks of jaarlijks plaats te vinden in overeenstemming met uw betalingsplan in de valuta waarin de factuur is opgesteld en dient te geschieden via de creditcard of betaalkaart die door u is opgegeven voor gebruik en transacties van j2 Global, of via andere door j2 Global periodiek ter beschikking gestelde betalingsmethoden. Als uw MyFax account een erkende bedrijfsaccount is en door j2 Global is goedgekeurd voor bedrijfsfacturering, worden de kosten opgeteld, aangeduid met een klantidentificatienummer en worden ze maandelijks gefactureerd. Als j2 Global op de vervaldatum nog geen betaling voor uw MyFax account heeft ontvangen, gaat u ermee akkoord alle verschuldigde bedragen onmiddellijk te betalen als j2 Global hierom verzoekt. Telkens wanneer u gebruikmaakt van MyFax Services of het gebruik van MyFax Services toestaat, gaat u ermee akkoord en bevestigt u opnieuw dat j2 Global gemachtigd is om geld van de door u opgegeven kaart af te schrijven of betaling te verkrijgen voor de Services via de middelen die j2 Global juridisch ter beschikking staan. De overeenkomst met de leverancier van de kaart bepaalt uw gebruik van de door u opgegeven kaart met betrekking tot MyFax en u dient naar een dergelijke overeenkomst te verwijzen (niet deze overeenkomst) met betrekking tot uw rechten en aansprakelijkheden als kaarthouder. U stemt ermee in dat j2 Global, wanneer het dit gepast lijkt, kosten mag optellen die tijdens de maandelijkse factuurcyclus zijn gegenereerd en deze kan factureren als een of meer opgetelde bedragen tijdens of aan het einde van elke cyclus en dat j2 Global het verkrijgen van autorisatie van uw bank of creditcardmaatschappij kan uitstellen totdat het te factureren bedrag is opgeteld. Dit betekent dat er opgetelde kosten op de afrekening kunnen komen te staan die u van uw bank of creditcardmaatschappij ontvangt.
 • Om het huidige saldo van uw account en de factureringsdetails en eventueel opgetelde kosten te bekijken, klikt u op "Factuur" nadat u zich hebt aangemeld op de website van MyFax.
 • De activeringskosten en maandelijkse of jaarlijkse servicekosten moeten vooraf worden betaald en ZIJN IN HUN GEHEEL NIET-RESTITUEERBAAR. U gaat er voor maandabonnementen mee akkoord dat j2 Global maandelijks servicekosten kan berekenen en dat j2 Global voor jaarabonnementen jaarlijks servicekosten en aanvullende maandelijkse gebruikskosten kan berekenen, zonder nadere machtiging van u, totdat u vooraf melding maakt (in overeenstemming met de verificatieprocedures van j2 Global, zoals door j2 Global naar eigen goeddunken mag worden vastgesteld) dat u deze machtiging hebt beëindigd of de door u opgegeven kaart wilt wijzigen. Een dergelijke melding heeft geen invloed op de kosten die worden berekend voordat j2 Global redelijkerwijs op uw melding heeft kunnen reageren. Als u zich voor meer dan één MyFax-nummer aanmeldt, kan uw betaling voor die extra MyFax-nummers worden verschoven naar het moment dat u uw eerste MyFax-nummer een jaar hebt gebruikt. Als u een vraag hebt over eventuele kosten die op uw account zijn toegepast, dient u binnen dertig (30) dagen na de berekeningsdatum contact op te nemen met de afdeling Klantenondersteuning van j2 Global. Mocht u uw account niet gebruiken, dan is dit geen geldige reden voor het niet betalen van eventuele kosten die door j2 Global zijn berekend in overeenstemming met deze overeenkomst.
 • Als u zich hebt geabonneerd op MyFax Services nadat een speciale aanbieding aan u aangeboden werd waarbij u een gratis proefperiode krijgt, zullen uw activatiekosten en de eerste maandelijkse servicekosten VOORAF OP GROND VAN MACHTIGING VAN UW CREDITKAARTLIMIET OF BANKPASLIMIET worden afgeschreven (wat betekent dat de kosten die vooraf geautoriseerd werden niet zullen worden beschouwd als beschikbare credit- of debetfondsen in een dergelijke account) en deze kosten zullen onmiddellijk op uw creditcard of bankpas worden berekend, zonder dat er verdere autorisatie van u is, als een dergelijke gratis proefperiode verstreken is, tenzij u eerder meldt (in overeenstemming met de verificatieprocedures van j2 Global, zoals van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen worden ingesteld door j2 Global) dat u deze autorisatie hebt beëindigd. Een dergelijke melding zal geen invloed hebben op de kosten die berekend worden voordat j2 Global redelijkerwijs op uw melding kon reageren.
 • Als u zich hebt geabonneerd op MyFax Services nadat een speciale aanbieding aan u aangeboden werd waarbij u een vooraf te betalen korting gedurende een vast aantal maanden kreeg, moeten de vooraf te betalen kosten daarvoor betaald worden en deze zijn VOLLEDIG NIET-TERUGVORDERBAAR. Verder zullen de eerste maandelijkse servicekosten voor de maand die onmiddellijk volgt na de vooraf betaalde periode VOORAF GEAUTORISEERD WORDEN OP UW CREDITCARD OF BANKPAS en deze kosten zullen onmiddellijk doorberekend worden op uw creditcard of bankpas, zonder dat meer autorisatie van u vereist is, als een dergelijke vooraf betaalde periode verstreken is, tenzij u eerder meldt (in overeenstemming met de verificatieprocedures van j2 Global, zoals van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen worden ingesteld door j2 Global) dat u deze autorisatie hebt beëindigd. Een dergelijke melding zal geen invloed hebben op de kosten die berekend worden voordat j2 Global redelijkerwijs op uw melding kon reageren.
 • Voor niet-0800 MyFax Most Popular of MyFax Best Value klanten, zult u naast het maandelijkse minimumbedrag kosten moeten betalen als u via uw MyFax account een gecombineerd aantal faxpagina's en voicemail-berichten ontvangt dat groter is dan wat is toegelaten door onze Richtlijnen voor eerlijk gebruik, beschreven in respectievelijk paragraaf 2.a. en 3.a. hierboven. Onder per pagina gebruik wordt zowel de ontvangen als verzonden pagina's via de service verstaan. Bij elke overdracht (verzenden of ontvangen) wordt het aantal pagina's berekend aan de hand van het werkelijke aantal pagina's of het aantal volledige of gedeeltelijke intervallen van 60 seconden overdrachtstijd; al naar gelang wat het meeste is. U stemt ermee in dat j2 Global kosten kan berekenen voor een dergelijke gebruik als en wanneer dergelijke kosten worden gemaakt of door zulke kosten op te tellen (op grond van de eigen discretie van j2 Global), zonder verdere autorisatie van uw kant, tenzij u eerder meldt (in overeenstemming met de verificatieprocedures van j2 Global, zoals van tijd tot tijd kunnen worden ingesteld door j2 Global op grond van de eigen discretie) dat u deze autorisatie hebt beëindigd of de opgegeven kaart wilt veranderen. Een dergelijke melding zal geen invloed hebben op de kosten die berekend worden voordat j2 Global redelijkerwijs op uw melding kon reageren. Als u de MyFax Services vanaf een bepaalde plaats gebruikt, kunt u tevens kosten maken die door uw Internet-provider, online serviceleverancier en/of telecomaanbieder voor de lange afstand in rekening worden gebracht om toegang te krijgen tot j2 Global.
 • Voor alle klanten van MyFax Most Popular en MyFax Best Value moeten extra kosten voor uitgaande faxservices en/of andere op gebruik gebaseerde services die j2 Global van tijd tot tijd kan introduceren, vooraf worden betaald door het storten van een vast bedrag (momenteel is dit $10 of het equivalent hiervan in lokale valuta), zoals van tijd tot tijd door j2 Global bepaald. Deze som zal verschuldigd zijn en betaalbaar onmiddellijk als u deze op gebruik gebaseerde service gebruikt (of in geval u een gratis krediet hebt, wanneer u een dergelijk krediet hebt opgemaakt). Bijgevolg zal de eerste keer dat u een van deze op gebruik gebaseerde services gebruikt (als u uw gratis krediet hebt opgebruikt, indien van toepassing), een som (momenteel is dit $10 of het equivalent hiervan in lokale valuta) onmiddellijk op uw creditcard of bankpas worden afgeboekt zonder verdere goedkeuring van u. Deze som zal daarna worden opgemaakt op basis van uw gebruik van uitgaande faxservices en/of andere op gebruik gebaseerde kosten, op grond van de standaard berichtkosten voor deze MyFax Services van j2 Global. Daarna zal telkens wanneer uw tegoed tot U.S.$2,00 is gezakt, onmiddellijk nog een vast bedrag van dezelfde hoogte als de eerdere som van uw creditcard of bankpas worden geboekt, zonder dat er verder autorisatie van uw kant nodig is. Deze som zal daarna worden opgemaakt op basis van uw gebruik van uitgaande faxservices en/of andere op gebruik gebaseerde services, op grond van standaard j2 Global berichtkosten voor deze MyFax Services. Met betrekking tot de uitgaande faxservice van MyFax dient u te weten dat j2 Global u zal factureren voor elke poging die door j2 Global wordt ondernomen om de fax te versturen waarbij overdracht plaatsvindt, ongeacht of de overdracht volledig is, zoals gevallen wanneer iemand de hoorn opneemt of de overdracht onderbroken wordt voordat de overdracht voltooid is.
 • In het geval dat j2 Global bedragen voor uw maandelijkse servicekosten rekent en deze kosten door uw bank of creditcardmaatschappij (of diens vertegenwoordiger of partner) worden geweigerd, machtigt u j2 Global hierbij om uw aanbetaling te gebruiken voor eventuele maandelijkse servicekosten die aan j2 Global verschuldigd zijn totdat j2 Global in staat is de kosten van uw kaart af te schrijven of anderszins betaling voor de Services te ontvangen. In het geval dat j2 Global daarna in staat is om uw maandelijkse servicebedrag via uw creditcard of betaalkaart te ontvangen, stort j2 Global automatisch het bedrag voor alle maandelijkse servicekosten dat is betaald van uw aanbetaling terug en wordt hetzelfde bedrag van uw creditcard of betaalkaart afgeschreven (en hierbij machtigt u j2 Global om dat te doen).
 • U stemt ermee in dat j2 Global bedragen kan afschrijven van uw aanbetalingen zonder dat u hiervoor een verdere machtiging afgeeft, totdat u vooraf aangeeft (in overeenstemming met de verificatieprocedures van j2 Global, zoals van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen worden ingesteld door j2 Global) dat u deze autorisatie hebt beëindigd of de opgegeven kaart wilt wijzigen. Een dergelijke melding heeft geen invloed op de kosten die worden berekend voordat j2 Global redelijkerwijs op uw melding heeft kunnen reageren. Na melding (in overeenstemming met de verificatieprocedures van j2 Global, zoals j2 Global van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan bepalen) van uw kant dat deze autorisatie is beëindigd, hebt u recht op een teruggave van een eventueel ongebruikt deel van uw meest recente aanbetaling, tenzij er op dat moment openstaande kosten zijn die het gevolg zijn van het gebruik van uw MyFax account (waaronder die kosten die in de voorgaande alinea’s zijn beschreven), in welk geval het overblijvende deel van uw aanbetaling wordt gebruikt om dergelijke kosten te innen. i. U moet j2 Global onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in: (a) het rekeningnummer of de vervaldatum van de door u opgegeven creditcard, betaalkaart of een andere betalingsmethode; (b) het factuuradres voor de opgegeven creditcard, betaalkaart of andere betalingsmethode en (c) de naam van elke minderjarige die u hebt gemachtigd om uw MyFax account te gebruiken. U dient j2 Global ook onmiddellijk op de hoogte stellen als uw kaart of andere betalingsmethode is vervallen (bijvoorbeeld door verlies of diefstal).
 • U ontvangt uw factuuroverzichten van j2 Cloud Services, Inc. als u woonachtig bent in de Verenigde Staten of Latijns-Amerika en van j2 Global Ireland Limited als u elders woonachtig bent.

  Terug naar boven»

16. Betaling

j2 Global behoudt zich het recht voor zonder dit te melden uw MyFax account op te schorten of te beëindigen wanneer de kosten die men probeert te innen op de kaart worden verworpen of als de uitgever van de kaart (of diens vertegenwoordiger of partner) betalingen probeert te laten retourneren die eerder werden geïnd door j2 Global, wanneer j2 Global meent dat u verantwoordelijk bent voor de kosten. Dergelijke rechten zijn een aanvulling op en treden niet in de plaats van eventuele andere wettelijke rechten of rechtsmiddelen die ter beschikking van j2 Global staan.

Terug naar boven»

17. Updates voor creditcards en betaalkaarten

Teneinde onderbrekingen in de levering van de services als gevolg van geweigerde creditcard- of betaalkaartbetalingen te voorkomen, behoudt j2 Global zich het recht voor om voor zover dit wettelijk is toegestaan de gegevens van uw creditcard of betaalkaart (zoals de vervaldatum) bij te werken. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT J2 GLOBAL HET RECHT HEEFT DERGELIJKE BIJGEWERKTE KAARTGEGEVENS TE VERZAMELEN, OP TE SLAAN EN TE GEBRUIKEN OM KOSTEN TE DECLAREREN.

Terug naar boven»

18. Eigendom

 • Alle programma's, services, processen, ontwerpen, software, technologieën, handelsmerken, uitvindingen en materialen die onderdeel uitmaken van de MyFax Service zijn volledig eigendom van j2 Global en/of zijn licentiehouders en serviceleveranciers, behalve wanneer dat expliciet anders vermeld staat.
 • U BEGRIJPT VERDER EN STEMT ERMEE IN DAT U NIET DE EIGENAAR BENT VAN EEN MyFax-nummer DAT AAN U TOEGEKEND IS DOOR j2 GLOBAL. DE EIGENDOM VAN EEN DERGELIJK MyFax-nummer LIGT ALLEEN BIJ j2 GLOBAL (DIE EEN DERGELIJK NUMMER AAN U ZAL TOEWIJZEN OM TE GEBRUIKEN TIJDENS DE DUUR VAN DEZE OVEREENKOMST). U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT NA DE BEEINDIGING VAN UW MyFax ACCOUNT OM WELKE REDEN DAN OOK, EEN DERGELIJKE MyFax-nummer OPNIEUW TOEGEWEZEN MAG WORDEN AAN EEN ANDERE KLANT EN U STEMT ERMEE IN DAT j2 GLOBAL NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR SCHADE (WAARONDER GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT EEN DERGELIJKE NIEUWE TOEWIJZING EN U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN DERGELIJKE VOLGENDE TOEKENNING, OF DIT NU GEBASEERD IS OP CONTRACTUELE, ONRECHTMATIGE OF ANDERE GRONDEN, ZELFS INDIEN j2 GLOBAL OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID DAT ZULKE SCHADE KAN OPTREDEN.
 • U BEGRIJPT VERDER EN STEMT ERMEE IN DAT j2 GLOBAL VAN TIJD TOT TIJD HET MyFax-nummer DAT AAN U IS TOEGEWEZEN DIENT TE VERANDEREN (OF DIT NU GEBEURT OP GROND VAN EEN KENGETALSPLITSING OF VOOR WELKE ANDERE REDEN DAN OOK BUITEN OF BINNEN DE CONTROLE VAN j2 GLOBAL). U STEMT ERMEE IN DAT j2 GLOBAL NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR SCHADE (WAARONDER GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE) DIE VOORTKOMT UIT EEN DERGELIJKE WIJZIGING IN HET MyFax-nummer DAT AAN U TOEGEWEZEN IS EN U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN CLAIMS DIE VOORTKOMEN UIT EEN DERGELIJKE VOLGENDE TOEKENNING, OF DIT NU GEBASEERD IS OP CONTRACTUELE, ONRECHTMATIGE OF ANDERE GRONDEN, ZELFS INDIEN j2 GLOBAL OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID DAT ZULKE SCHADE KAN OPTREDEN.
 • MET NAME STEMT U ERMEE IN DAT U NIET GEMACHTIGD BENT OM U VOOR SERVICES TE LATEN BETALEN DIE AAN U OF OP UW VERZOEK GELEVERD WORDEN AAN HET MyFax-nummer DAT AAN U TOEGEWEZEN WERD DOOR j2 GLOBAL EN DAT U EEN DERDE SERVICELEVERANCIER NIET ZULT VERZOEKEN OF ERTOE AANZETTEN GELD TE VRAGEN VOOR DERGELIJKE SERVICES OP DAT NUMMER. AL DERGELIJKE BEREKENDE KOSTEN ZULLEN j2 GLOBAL HET RECHT GEVEN OM UW MyFax ACCOUNT ZONDER KENNISGEVING ONMIDDELLIJK TE BEËINDIGEN.
 • U BEGRIJPT VERDER EN STEMT ERMEE IN DAT j2 GLOBAL VAN TIJD TOT TIJD HET MyFax-nummer DAT AAN U IS TOEGEWEZEN DIENT TE VERANDEREN (OF DIT NU GEBEURT OP GROND VAN EEN KENGETALSPLITSING OF VOOR WELKE ANDERE REDEN DAN OOK BUITEN OF BINNEN DE CONTROLE VAN j2 GLOBAL). U STEMT ERMEE IN DAT j2 GLOBAL NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR SCHADE (WAARONDER GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE) DIE VOORTKOMT UIT EEN DERGELIJKE WIJZIGING IN HET MyFax-nummer DAT AAN U TOEGEWEZEN IS EN U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN CLAIMS DIE VOORTKOMEN UIT EEN DERGELIJKE VOLGENDE TOEKENNING, OF DIT NU GEBASEERD IS OP CONTRACTUELE, ONRECHTMATIGE OF ANDERE GRONDEN, ZELFS INDIEN j2 GLOBAL OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID DAT ZULKE SCHADE KAN OPTREDEN.
 • MET NAME STEMT U ERMEE IN DAT U NIET GEMACHTIGD BENT OM U VOOR SERVICES TE LATEN BETALEN DIE AAN U OF OP UW VERZOEK GELEVERD WORDEN AAN HET MyFax-nummer DAT AAN U TOEGEWEZEN WERD DOOR j2 GLOBAL EN DAT U EEN DERDE SERVICELEVERANCIER NIET ZULT VERZOEKEN OF ERTOE AANZETTEN GELD TE VRAGEN VOOR DERGELIJKE SERVICES OP DAT NUMMER. AL DERGELIJKE BEREKENDE KOSTEN ZULLEN j2 GLOBAL HET RECHT GEVEN OM UW MyFax ACCOUNT ZONDER KENNISGEVING ONMIDDELLIJK TE BEËINDIGEN.

  Terug naar boven»

19. Vrijwaring

U stemt erin toe j2 Global en elk van de licentiehouders van deze firma te vrijwaren van en tegen elke aansprakelijkheid, onkosten (waaronder juridische kosten) en schade voortkomend uit de claims op basis van het gebruik van uw MyFax-account, waaronder elke inbreuk op deze overeenkomst door u of enige andere persoon die uw account gebruikt, elke claim van laster, smaad, inbreuk op rechten of privacy of publiciteit, elk verlies van service door andere klanten, elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en elke inbreuk op eventuele wetten of regels, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van wetten of regels die de overdracht van ongevraagde faxen verbieden.

Terug naar boven»

20. Geen wederverkoop van de Services

Uw recht om de services te gebruiken geldt alleen voor u persoonlijk. Mogelijk bent u een individu of een onderneming of een zakelijke entiteit, maar u stemt ermee in het gebruik van deze services niet opnieuw te verkopen.

Terug naar boven»

21. Deelname aan promoties van adverteerders

U kunt een correspondentie voeren met of deelnemen aan promoties van adverteerders die hun producten op de services tonen. Al dergelijke correspondentie of promoties, waaronder ook de levering van en de betaling voor goederen en services en eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties en representaties die te maken hebben met dergelijke correspondentie of promoties, zijn enkel een zaak tussen u en de adverteerder. j2 Global aanvaardt geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor welke deel van een dergelijke correspondentie of promotie dan ook.

Terug naar boven»

22. Kennisgevingen en instemming

Kennisgevingen van j2 Global aan u zullen worden overgebracht via e-mail of via een algemeen bericht op de website van MyFax, of via de gewone post. In elk geval waarin de voorafgaande toestemming van j2 Global nodig is, zal dergelijke instemming alleen als gegeven geacht worden indien dit op de hierboven aangeduide manier is gebeurd door een gemachtigde vertegenwoordiger van j2 Global. Kennisgevingen van u aan j2 Global moeten via e-mail overgebracht worden of via de gewone post (onderworpen echter aan de verificatieprocedures zoals j2 Global van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan bepalen, en dit kan ook de eis inhouden dat u telefonisch contact opneemt met j2 Global om te bevestigen dat een dergelijke melding ook daadwerkelijk door u gestuurd is). Kennisgevingen aan j2 Global via de post moeten worden gestuurd naar j2 Cloud Services, Inc., 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, VS

Terug naar boven»

23. Algemene voorwaarden

DE WETTEN VAN DE STAAT CALIFORNIE (VS) MET UITZONDERING VAN DE REGELS MET BETREKKING TOT CONFLICTEN VAN WETTEN, GELDEN VOOR DEZE OVEREENKOMST EN UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN DE SERVICES VAN j2 GLOBAL. DE VN-CONVENTIE MET BETREKKING TOT CONTRACTEN VOOR DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN WORDT HIER EXPLICIET AFGEWEZEN. U STEMT ER EXPLICIET MEE IN DAT DE EXCLUSIEVE JURISDICTIE VOOR EEN CLAIM OF DISPUUT DAT VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN DE SERVICES VAN j2 GLOBAL THUISHOORT BIJ DE AMERIKAANSE ARONDISSEMENTSRECHTBANK VOOR HET CENTRALE DISTRICT VAN CALIFORNIE OF EEN HOGER GERECHTSHOF VOOR DE STAAT CALIFORNIE DAT ZICH IN HET DISTRICT LOS ANGELES BEVINDT; op voorwaarde dat niets in deze sectie een van beide partijen zal weerhouden om zijn toevlucht te nemen tot rechtbanken van een willekeurige jurisdictie om een oordeel dat is verkregen in de federale of staatsrechtbanken van de Staat California, op te vragen, op te leggen of uit te voeren. Wanneer een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden stopgezet en zullen de overblijvende bepalingen worden afgedwongen. Als j2 Global niet optreedt in verband met een inbreuk door u of anderen, betekent niet dat het recht van j2 Global om op te treden op grond van volgende of soortelijke inbreuken ongeldig wordt. U hebt niet het recht deze overeenkomst of andere rechten op grond hiervan toe te wijzen of over te dragen en elke poging tot het tegenovergestelde is ongeldig. j2 Global is niet aansprakelijk voor vertragingen of mislukkingen om prestaties te leveren die direct of indirect het gevolg zijn van oorzaken die buiten de controle van j2 Global liggen. Beschermingsmiddelen voor controle door de ouders (zoals computerhardware, software of filterdiensten) zijn in de handel verkrijgbaar en kunnen u helpen bij de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen te beperken, hoewel dergelijke technologie mogelijk niet effectief is met betrekking tot de ontvangst van e-mailberichten zoals geleverd als onderdeel van de service.

Terug naar boven»

24. Overige auteursrechten/eigendommen

Deze site maakt gebruik van de ftp van moock, die u kunt vinden op http://www.moock.org/webdesign/flash/.

Terug naar boven»

25. Opname telefoongesprekken

j2 Global neemt alle telefoongesprekken op voor training, verbetering van services, fraudepreventie en om de nauwkeurigheid te verzekeren van instructies die aan j2 Global kenbaar zijn gemaakt. Alle telefoonopnamen zullen eigendom zijn van j2 Global.

Terug naar boven»

26. Juridisch kennisgevingen

Volgens artikel 1789.3 van de California Civil Code hebben klanten in Californië recht op de volgende specifieke klanteninformatie:

Prijsinformatie. De huidige tarieven voor het gebruik van de service kunnen telefonisch worden opgevraagd bij de klantenservice. j2 Global behoudt zich het recht voor op elk moment tarieven, toeslagen en maandelijkse tarieven te wijzigen, of nieuwe tarieven in te stellen, zoals beschreven in paragraaf 13.

Klachten. U kunt schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het Department of Consumer Affairs via 1020 N. Street, #501, Sacramento, CA 95814, of telefonisch via 1-916-445-1254.

Terug naar boven»